پیشرفت در صنعت احداث و بخصوص صنعتی سازی ساختمان در ایران با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی و تکنولوژیکی روز دنیا هدف اصلی شرکت راش عمران کیش می باشد. این شرکت با حضور فعال در همایش ها، کنفرانس های علمی و نمایشگاه های معتبر داخلی و خارجی با آخرین دستاوردهای مرتبط با حوزه ساختمان آشنا شده و به کمک کارشناسان و تکنسین های متعهد و مجرب اقدام به پیاده سازی و بومی سازی این پیشرفت ها می نماید.
شرکت راش عمران کیش معتقد است با معیار قرار دادن کیفیت و مقاومت سازه ها، بهینه سازی مصرف انرژِی و حداقل کردن آسیب به محیط زیست در فرآیند ساخت و نیز جلب رضایت همه جانبه مشتریان خود می تواند به روند فعالیت رو به پیشرفت خود ادامه دهد.